Điều động, bổ nhiệm Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hải Dương và Bắc Ninh
Tổng Giám đốc KBNN Trần Quân trao quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc KBNN Hải Dương cho ông Nguyễn Huy Hoàng. Ảnh: H.T

Chiều ngày 16/6/2022, tại Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hải Dương, ông Trần Quân - Tổng Giám đốc KBNN đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Nguyễn Huy Hoàng - Phó Giám đốc phụ trách KBNN Bắc Ninh giữ chức Giám đốc KBNN Hải Dương kể từ ngày 20/6/2022.

Trước đó, vào ngày 14/6/2022, tại KBNN Bắc Ninh, Tổng Giám đốc KBNN cũng đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Vũ Đức Trọng - Giám đốc KBNN tỉnh Hải Dương giữ chức Giám đốc KBNN tỉnh Bắc Ninh kể từ ngày 20/6/2022.

Điều động, bổ nhiệm Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hải Dương và Bắc Ninh
Tổng Giám đốc KBNN Trần Quân trao quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh cho ông Vũ Đức Trọng. Ảnh: H.T

Chúc mừng ông Vũ Đức Trọng và ông Nguyễn Huy Hoàng được lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo KBNN tin tưởng bổ nhiệm vào cương vị mới, Tổng Giám đốc KBNN Trần Quân đã đề nghị tân Giám đốc KBNN Bắc Ninh và tân Giám đốc KBNN Hải Dương cần phát huy những điểm mạnh, kinh nghiệm công tác lãnh đạo của bản thân để nắm bắt ngay công việc; cùng tập thể lãnh đạo, công chức 2 đơn vị kho bạc phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể cơ quan ngày càng lớn mạnh và phát triển; tham mưu, giúp việc đắc lực cho UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành quỹ ngân sách nhà nước, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tân Giám đốc KBNN Bắc Ninh và tân Giám đốc KBNN Hải Dương đã cảm ơn lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo KBNN tin tưởng, giao phó nhiệm vụ mới, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và lãnh đạo tỉnh Hải Dương; sự đoàn kết, đồng hành của tập thể KBNN Bắc Ninh và KBNN Hải Dương để bản thân và đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, 2 tân Giám đốc mới xin hứa sẽ học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước, cũng như các đơn vị KBNN tỉnh bạn để đưa KBNN Hải Dương và KBNN Bắc Ninh ngày càng phát triển theo đúng Chiến lược phát triển của Kho bạc Nhà nước đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.