Tại cuộc họp báo này, nhiều phóng viên đã đặt ra khá nhiều câu hỏi xung quanh câu chuyện lãnh đạo DNNN có mức lương đến vài tỷ đồng một năm. Thậm chí báo chí còn đặt câu hỏi cả về mức lương của Thủ tướng.

Trả lời về câu hỏi về vấn đề lương của các vị trí lãnh đạo tại các doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, lương của các công chức, viên chức tại các DNNN đã được quy định rõ trong luật.

Nghị định 51 của Chính phủ đã có những quy định rõ về các hạng mức lương trong DNNN, tập đoàn kinh tế, tổng công ty của tất cả các chức danh. Mức cao nhất của vị trí Chủ tịch là 36 triệu đồng, mức thưởng cuối năm không quá 1,5 lần mức lương. Nếu doanh nghiệp nào phân bổ mức lương không đúng thì sẽ bị xử lý, trách nhiệm xử lý thuộc về các cơ quan chủ quản của các doanh nghiệp đó.

Bộ trưởng cũng cho biết, sau khi báo chí lên tiếng về vấn đề này, Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực này đã có văn bản yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ tiền lương ở các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý và ai làm không đúng thì phải xử lý.

Về câu hỏi mức lương của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, mức lương dành cho lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng, Nhà nước là hệ số 14 nhân với mức lương tối thiểu. Đại diện Văn phòng Chính phủ sau đó đã công bố với các phóng viên mức lương cụ thể của Thủ tướng là 17,167 triệu đồng/tháng, sau khi đã trừ đi các khoản bảo hiểm phải đóng. Hệ số lương của Thủ tướng là 12,5, kèm theo phụ cấp cho vị trí.

Hoàng Yến