Cụ thể, với gói tín dụng SME Success 2015, từ nay đến 24.2.2016, VPBank sẽ dành 2.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp SME với lãi suất vay được giảm tối đa 1,8% cho các khoản giải ngân dưới 2 tỷ đồng và 2% dành cho các khoản giải ngân trên 2 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp, gồm nhóm nhập khẩu có thể tận dụng cơ hội vốn giá thấp này cho hoạt động kinh doanh những tháng cuối năm.

Với chương trình ưu đãi cho vay tài trợ xuất nhập khẩu, doanh nghiệp SME sẽ được vay ưu đãi bằng tiền USD với lãi suất bình quân ở mức 3,2%/năm. Chương trình sẽ hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu cần nguồn USD cho hoạt động thanh toán.

VPBank mong muốn hai chương trình SME Success 2015 và Ưu đãi cho vay tài trợ xuất nhập khẩu có thể hỗ trợ tối đa hoạt động sản xuất, thương mại của doanh nghiệp dựa trên việc tận dụng nguồn vốn vay giá rẻ cùng các ưu đãi đặc biệt./.

H.C