Dự Đại hội có ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam, đại diện các ban của Tổng LĐLĐ Việt Nam, các bộ, ngành các cơ quan trung ương, đặc biệt là sự có mặt 300 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, nguyện vọng của gần 61 công đoàn trực thuộc (trong đó có 25 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 36 công đoàn cơ sở) với 84.517 đoàn viên. Đoàn Đại biểu Công đoàn Bộ Tài chính có 17 đồng chí tham dự đại hội.

300 đại biểu tham gia Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ 6

Ông Ngọ Duy Hiểu phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Đức Minh

Nhiều kết quả từ các phong trào thi đua

Phát biểu khai mạc phiên họp thứ nhất, ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, đây là diễn đàn chính trị hết sức quan trọng của đoàn viên, người lao động, Đại hội đặt nhiệm vụ: Thảo luận và thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức (CĐVC) Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đối với nhiệm kỳ 2023 - 2028; định hướng thảo luận góp ý Báo cáo chính trị. Đồng thời, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); bầu Ban Chấp hành CĐVC Việt Nam khóa VI và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Trình bày dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội, Phó Chủ tịch CĐVC Việt Nam Trần Thị Kim Anh cho biết, nhiệm kỳ 2018 - 2023, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid-19, song với sự nỗ lực, sáng tạo của các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam, các phong trào thi đua và hoạt động công đoàn đạt được nhiều kết quả quan trọng.

300 đại biểu tham gia Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ 6
Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Đức Minh

Tuyệt đại đa số các chỉ tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ đều đạt và vượt kế hoạch. Nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động được quan tâm, đầu tư nguồn lực, nhất là trong đại dịch Covid-19. Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục có nhiều đổi mới, sáng tạo thu hút đông đảo đoàn viên và người lao động tham gia.

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động tiếp tục phát huy hiệu quả với nhiều cách làm mới, sáng tạo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được triển khai có hiệu quả.

Công tác nữ công, kiểm tra, giám sát, tài chính công đoàn được đổi mới, phù hợp với điều kiện thực tế và đúng quy trình, quy định chung, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

300 đại biểu tham gia Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ 6
Đoàn Đại biểu Công đoàn Bộ Tài chính có 17 đồng chí tham dự đại hội.

Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhất là từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới được các cấp công đoàn quan tâm, chú trọng, đạt nhiều kết quả; chất lượng, hiệu quả hoạt động, uy tín của tổ chức công đoàn được nâng lên. Hoạt động của các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã đóng góp tích cực vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chú trọng chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn

Về mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp giai đoạn mới, công đoàn hướng tới tập trung đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động công đoàn theo hướng hiện đại, thiết thực, hấp dẫn.

Công đoàn viên chức cũng đặt ra các mục tiêu như: Ít nhất 90% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật; ít nhất 90% số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ; ít nhất 70% đoàn viên và người lao động được tham gia học tập, nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp; 90% nữ cán bộ công chức, viên chức, lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Bên cạnh đó, Công đoàn Viên chức cũng đưa chỉ tiêu phấn đấu hàng năm theo đó có 100% đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt, tiếp nhận thông tin về chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng...

Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức kiểm tra ít nhất 25% công đoàn cấp dưới về tài chính, 20% về chấp hành Điều lệ công đoàn Việt Nam. Ít nhất 10% CĐCS doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập được công đoàn cấp trên kiểm tra tài chính...

Công đoàn Viên chức cũng xác định khâu đột phá chiến lược là xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, tập trung là chủ tịch công đoàn cơ sở có bản lĩnh, kỹ năng, tâm huyết, trách nhiệm, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phối hợp cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động cơ quan, đơn vị, chú trọng chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, Công đoàn Viên chức đề ra nhiều giải pháp như tập trung làm tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Đồng thời, làm tốt công tác vận động, khích lệ, tạo động lực đổi mới tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và nâng cao hiệu quả công tác khen thưởng. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát...

Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 được tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 30/9/2023 đến ngày 1/10/2023.

Đại hội chia 3 phiên. Phiên thứ nhất chiều ngày 30/9, đại hội sẽ thực hiện các nội dung chính: bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, quy chế làm việc; thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa V; thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; thảo luận tại tổ.

Phiên thứ hai (phiên trọng thể) sáng ngày 1/10/2023, đại hội sẽ thực hiện Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2018 - 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2023 - 2028; thực hiện các báo cáo của đoàn viên, viên chức, tham luận của các đại biểu; phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam...

Phiên thứ ba, chiều ngày 1/10/2023 bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; tổng hợp ý kiến đóng góp Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam...