khu cong nghiep

Hà Nội đứng thứ nhất trong khu vực Đồng bằng Sông Hồng về thu hút FDI. Ảnh: ĐT

Hà Nội đứng thứ nhất trong khu vực về thu hút FDI với 3.116 dự án và 25,5 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm 58% tổng số dự án và 39% tổng vốn đầu tư của cả khu vực). Hải Phòng đứng thứ hai với 465 dự án và 11,3 tỷ USD vốn đầu tư. Bắc Ninh đứng thứ ba với 584 dự án và 7,7 tỷ USD vốn đầu tư.

Tiếp theo là các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên. Các địa phương như Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình có kết quả khiêm tốn về thu hút FDI vào địa phương mình.

Xét về lĩnh vực đầu tư, ngành công nghiệp chế biến chế tạo thu hút được nhiều dự án nhất và cũng có tổng vốn đầu tư đăng ký cao nhất trong vùng. Đã có 2.559 dự án trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với tổng vốn đầu tư 33,5 tỷ USD (chiếm 47% tổng số dự án và 51% tổng vốn đầu tư của toàn vùng).

Đến nay, Hàn Quốc đứng đầu trong số quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại khu vực đồng bằng sông Hồng với 1.660 dự án và 13,2 tỷ USD tổng vốn đầu tư (chiếm 30% tổng số dự án và 20% tổng vốn đầu tư của toàn vùng). Nhật Bản theo sát với 1.060 dự án và 13,1 tỷ USD tổng vốn đầu tư.

Đồng bằng sông Hồng gồm 11 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hà Nam, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình.

Trung Ninh