day them

Theo đó, Bộ GD-ĐT cho phép các cơ sở mầm non được phép áp dụng việc dạy ngoại ngữ cho trẻ, nhưng phải ở những nơi có điều kiện dạy và học, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động, giáo viên phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm ngoại ngữ (hoặc cao đẳng ngoại ngữ) trở lên, đạt năng lực ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, đặc biệt phải phải dựa trên nhu cầu của các bậc phụ huynh.

Đồng thời, các sở DG - ĐT có trách nhiệm quản lí, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thí điểm cho trẻ làm quen với ngoại ngữ và việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã có công văn yêu cầu các sở GD - ĐT tuyệt đối không tổ chức dạy thêm ngoại ngữ cho trẻ trong các cơ sở mầm non, không quảng bá, tiếp thị các chương trình, phần mềm làm quen với ngoại ngữ chưa được Bộ GD - ĐT cho phép áp dụng./.

Vân Anh