Cơ chế một cửa quốc gia

Cán bộ hải quan kiểm tra tờ khai hàng hóa của DN. Ảnh: Thanh Tùng

Cụ thể, tính đến 20/9/2021, Tổng cục Hải quan đã chủ động phối hợp với 13 bộ, ngành thực kiện kết nối 235 thủ tục hành chính tham gia Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và đã tiếp nhận xử lý khoảng 4,1 triệu bộ hồ sơ của gần 49.500 DN.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, trong năm 2021 này, Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn là 2 trong số 13 bộ, ngành tích cực kết nối thủ tục tham gia NSW.

Hiện nay, cơ quan hải quan đang hỗ trợ Bộ Y tế kết nối thêm 7 thủ tục hành chính tham gia NSW, trong đó có 5 thủ tục chính thức thực hiện từ ngày 1/10/2021 và 2 thủ tục hành chính thực hiện từ ngày 15/10/2021.

Tổng cục Hải quan cũng đang hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thí điểm 2 thủ tục hành chính tham gia NSW kể từ 20/9/2021.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành đã hoàn thành kiểm tra kết nối, chuẩn bị triển khai chính thức 6 thủ tục mới của Bộ Quốc phòng, tiếp tục nâng cấp/ cập nhật 10 thủ tục hành chính trên NSW./.

Ngọc Linh