von

Việc kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn nhằm tháo gỡ khó khăn cho các địa phương. Ảnh: TL

Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh sau khi xem xét đề nghị của UBND tỉnh Bắc Cạn, tỉnh Đắk Lắc và Bộ Tài chính về việc gia hạn thời gian thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2013 chưa giải ngân hết.

Phó Thủ tướng giao Chủ tịch UBND 2 tỉnh Đắk Lắk, Bắc Cạn tập trung chỉ đạo chủ đầu tư các dự án khẩn trương thực hiện và giải ngân số vốn đã được gia hạn. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định./.

TN