Cụ thể, xăng E5RON92 được điều chỉnh giảm 784 đồng/lít, giá bán sau điều chỉnh không cao hơn 22.022 đồng/lít, mức giá này thấp hơn xăng RON95-III 1.016 đồng/lít.

Xăng RON95-III có giá bán không cao hơn 23.038 đồng/lít (giảm 780 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

Giá xăng, dầu đồng loạt giảm mạnh từ 15h ngày 21/3
Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 3 giờ chiều ngày 21/3. Ảnh: Hải Anh

Cùng với giá xăng, giá các loại dầu cũng được điều chỉnh giảm. Dầu diesel 0.05S giảm 1.200 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành, giá sau điều chỉnh không cao hơn 19.302 đồng/lít. Tương tự, các mức giá sau điều chỉnh với: Dầu hỏa không cao hơn 19.462 đồng/lít (giảm 1.253 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.479 đồng/kg (giảm 800 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước), xăng RON95 ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu diesel ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu mazut ở mức 300 đồng/kg (kỳ trước 0 đồng/kg). Đồng thời không chi Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu (như kỳ trước).

Theo Liên Bộ Công thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 13/3/2023 - 21/3/2023) chịu ảnh hưởng của các yếu tố tác động làm giá xăng dầu có diễn biến tăng giảm đan xen nhưng nhìn chung là giảm.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 13/3/2023 và kỳ điều hành ngày 21/3/2023 là: 92,242 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 4,119 USD/thùng, tương đương giảm 4,27% so với kỳ trước); 96,512 USD/thùng xăng RON95 (giảm 3,741 USD/thùng, tương đương giảm 3,73% so với kỳ trước); 97,152 USD/thùng dầu hỏa (giảm 7,180 USD/thùng, tương đương giảm 6,88% so với kỳ trước); 96,317 USD/thùng dầu diesel (giảm 6,828 USD/thùng, tương đương giảm 6,62% so với kỳ trước); 412,637 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 40,858 USD/tấn, tương đương giảm 9,01% so với kỳ trước).