Giá xăng giảm mạnh về mức hơn 22.500 đồng/lít kể từ 15h ngày 30/5
Giá xăng giảm mạnh về mốc hơn 22.500 đồng/lít kể từ 15h ngày 30/5. Ảnh: Hải Anh

Theo Liên Bộ Công thương - Tài chính, kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên bộ quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Theo đó, xăng E5RON92 được điều chỉnh có giá bán không cao hơn 21.759 đồng/lít (giảm 518 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 760 đồng/lít. Xăng RON95-III: không cao hơn 22.519 đồng/lít (giảm 694 đồng/lít).

Đối với giá dầu, dầu diesel 0.05S có giá bán không cao hơn 19.747 đồng/lít (giảm 90 đồng/lít). Dầu hỏa: không cao hơn 19.931 đồng/lít (tăng 29 đồng/lít). Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 17.538 đồng/kg (tăng 25 đồng/kg).

Tại kỳ điều hành này, liên bộ quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut./.