Cụ thể, xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 22.490 đồng/lít (giảm 22 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.053 đồng/lít. Xăng RON95-III có giá bán không cao hơn 23.543 đồng/lít (giảm 14 đồng/lít).

Giá xăng giảm nhẹ, giá dầu đồng loạt tăng
Giá xăng giảm nhẹ, giá dầu đồng loạt tăng. Ảnh: Hải Anh

Tại kỳ điều hành này liên bộ quyết định tăng giá các loại dầu.
Theo đó, dầu diesel 0.05S có giá bán không cao hơn 20.549 đồng/lít (tăng 78 đồng/lít). Dầu hỏa không cao hơn 20.706 đồng/lít (tăng 97 đồng/lít). Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 16.432 đồng/kg (tăng 299 đồng/kg).

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương - Tài chính cũng quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg, không trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel và dầu hỏa. Không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.