Công văn nêu rõ, các địa phương gồm: Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Khánh Hòa, Hậu Giang, Đắk Lắk, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên tập trung chỉ đạo và giải quyết dứt điểm các tồn tại, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước 30/6/2014.

Các chủ công trinh hạ tầng kỹ thuật (VNPT, Viettel, FPT, EVN, các chủ công trình nước sinh hoạt) phối hợp với địa phương, các ban quản lý dự án, chủ đầu tư chủ động bố trí kinh phí thực hiện và hoàn thành di dời công trình trước 30/6/2014.

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính thực hiện thẩm định để ứng vốn cho các địa phương xây dựng các khu tái định cư hoặc hỗ trợ phần chênh lệch, nhất là các địa phương khó khăn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 523/TTg-KTTH 21 /4/2014.

Bộ Giao thông vận tải tổng hợp kết quả công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây Nguyên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào cuối tháng 6 năm 2014./.

H.C