Hà Nội: Sẽ giảm 61 đơn vị hành chính cấp xã  sau khi sắp xếp
UBND TP.Hà Nội biểu quyết thông qua đề án.

Đó là thông tin tại phiên họp trực tuyến tháng 4/2024 để xem xét một nội dung theo chương trình công tác năm 2024 của UBND TP. Hà Nội vào sáng 25/4.

Tại phiên họp, tập thể UBND TP. Hà Nội đã biểu quyết thông qua đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố.

Báo cáo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh cho biết, TP. Hà Nội giữ nguyên đơn vị hành chính cấp huyện là 30 đơn vị, gồm 12 quận, 17 huyện, 1 thị xã. Số lượng đơn vị hành chính cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp còn 518 đơn vị, gồm 337 xã, 160 phường, 21 thị trấn; số lượng đơn vị hành chính cấp xã giảm do sắp xếp là 61 đơn vị, gồm 46 xã, 15 phường tại 20 quận, huyện, thị xã.

Theo phương án số 01/PA-UBND ngày 15/11/2023 của UBND TP. Hà Nội, kết quả sau sắp xếp sẽ giữ nguyên đơn vị hành chính cấp huyện; số lượng đơn vị hành chính cấp xã dự kiến sẽ giảm từ 579 đơn vị xuống còn 509 đơn vị, giảm 70 đơn vị. Tuy nhiên, 3 huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Trì không thực hiện sắp xếp trong giai đoạn này, sẽ thực hiện trong đề án xây dựng huyện lên quận trong thời gian tới. Do vậy, số lượng đơn vị hành chính cấp xã dự kiến sẽ giảm 61 đơn vị.

Sau khi có kết quả tổng hợp lấy ý kiến cử tri, HĐND các cấp đã tổ chức kỳ họp chuyên đề thảo luận, biểu quyết và thông qua nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn. Trong đó có 87 xã và 5 thị trấn đã tổ chức kỳ họp chuyên đề, tỷ lệ đại biểu HĐND tham dự kỳ họp đồng ý tán thành chủ trương đạt 100%; có 20 quận, huyện, thị xã đã tổ chức kỳ họp chuyên đề, tỷ lệ đại biểu HĐND tham dự kỳ họp đồng ý tán thành chủ trương đạt 100%.

Về kết quả tổng hợp lấy ý kiến cử tri, tổng số cử tri tham gia cho ý kiến về việc sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn TP. Hà Nội là 924.677 cử tri, đạt tỷ lệ 99,02%. Tổng số cử tri đồng ý về việc sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn TP. Hà Nội đạt tỷ lệ 97%; tổng số cử tri đồng ý về tên gọi đơn vị hành chính mới sau sắp xếp trên địa bàn TP. Hà Nội đạt tỷ lệ 96,54%.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn TP. Hà Nội nhằm cụ thể hóa chủ trương tiếp tục đổi mới theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TƯ ngày 25/10/2017 tại hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 37-NQ/TƯ ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã nhằm giảm số lượng đơn vị hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp thuộc TP. Hà Nội bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn tại địa phương góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả của chính quyền cơ sở, tinh giản biên chế, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức để phục vụ nhân dân tốt hơn.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh lưu ý các sở, ngành và quận, huyện, thị xã cần ứng trực, xử lý kịp thời, nhanh gọn, hiệu quả các vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân và doanh nghiệp; không được để xảy ra tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu trong thực hiện các thủ tục hành chính.