Cục Thuế Hà Tĩnh tổ chức hội nghị bàn giải pháp hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN những tháng cuối năm. Ảnh: Đức Thống

Theo báo cáo tại hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm 2013 của Cục Thuế Hà Tĩnh, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đã đạt 2.100 tỷ đồng, bằng 74% dự toán và tăng 60% so với cùng kỳ. Trong đó, nguồn thu chủ yếu từ thuế và phí, chiếm 89% tổng thu.

Với kết quả đó, Cục Thuế Hà Tĩnh là đơn vị đứng đầu cả nước về tỷ lệ tăng thu so với dự toán và so với cùng kỳ (cả nước 6 tháng đầu năm dự kiến đạt 43,4% dự toán và tăng 7,9% so với cùng kỳ).

Phát huy những kết quả đã đạt được, giải pháp cho 6 tháng cuối năm 2013 được Cục Thuế Hà Tĩnh đăt ra là: ưu tiên tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền hỗ trợ, kịp thời giải đáp các vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các DN, hộ kinh doanh ổn định và phát triển.

Toàn ngành ưu tiên nhân lực để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện các trường hợp kê khai sai, các dấu hiệu trốn lậu thuế, cố tình chây ỳ nợ thuế để đôn đốc thu hồi nợ đọng quyết liệt và hiệu quả, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN./.

Đức Thống (Cục Thuế Hà Tĩnh)