Theo đó, doanh thu thuần quý II/2021 đạt hơn 252 tỷ đồng, giảm gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán đã đạt xấp xỉ mức trên với 234 tỷ đồng, theo đó, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp trong quý II chỉ còn gần 18 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí thông thường khác, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế là âm hơn 129 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý II/2021, HAGL Agrico có quy mô nợ phải trả là 14.656 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 8.173 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nợ, giá trị vay ngắn hạn của HAGL Agrico là 8.255 tỷ đồng, vay dài hạn là 3.766 tỷ đồng.

Liên quan đến HAGL Agrico, vừa qua công ty này cũng đã có quyết định không thực hiện đợt phát hành 550 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ 5.500 tỷ đồng tại Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (Thagrico) nữa.

Lý do là Tharico đã quyết định dừng việc đầu tư sở hữu cổ phiếu HNG do dịch Covid-19 phức tạp đang gây khó khăn cho kinh doanh của Thagrico nên buộc Thagrico phải điều chỉnh lại kế hoạch đầu tư và kinh doanh.

Ngoài ra, HAGL Agrico và Thagrico cũng có một số vướng mắc trong việc giải quyết các quyền và nghĩa vụ đối với nhau trong chuyển giao tài sản./.

Chí Tín