cảng Hải Phòng

Cảng Hải Phòng. Ảnh TL minh họa

Báo cáo của Cục Hải Phòng cho thấy, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 2,5 tỷ USD, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 8,75 triệu USD, giảm 36,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Kim ngạch nhập khẩu đạt trên 3,1 tỷ USD, giảm 11,3% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt trên 1,3 tỷ USD, giảm 16,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Về số liệu tờ khai hải quan, trong tháng 4/2020, Cục Hải quan Hải Phòng tiếp nhận 136.806 tờ khai. Trong đó, tờ khai nhập khẩu là 78.724 tờ khai; tờ khai xuất khẩu là 58.082 tờ khai, giảm 3,18% so với cùng kỳ năm 2019.

Cũng trong tháng 4/2020, tỷ lệ phân luồng tờ khai hải quan tại Cục Hải quan Hải Phòng đạt 52,7% luồng xanh; 42% luồng vàng và 5,3% luồng đỏ.

Ngoài ra, báo cáo từ Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, trong 4 tháng đầu năm, toàn Cục đã thu được 18.410 tỷ đồng, bằng 27,48% so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (67.000 tỷ đồng), đạt 25,93% so với chỉ tiêu của Tổng cục Hải quan giao, giảm 18,3% so với cùng kỳ năm 2019.

An Nhi