hải quan hà nội

Cán bộ Hải quan Hà Nội hỗ trợ DN kiểm tra thông số tờ khai. Ảnh: Hải Anh

Cục Hải quan Hà Nội cho biết, để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu năm 2017 là 20.650 tỷ đồng và chỉ tiêu phấn đấu 20.800 tỷ đồng, đơn vị tiếp tục tập trung vào các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu trên địa bàn thông qua việc tiếp xúc tháo gỡ khó khăn cho DN...

Theo Cục Hải quan Hà Nội, thông qua các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với DN, đến thời điểm này đơn vị đã thu hút thêm 60 DN có số thu lớn nhưng chưa làm thủ tục hải quan tại Hải quan Hà Nội trong tổng số kế hoạch 100 DN đã đề ra. Ngoài ra, Cục có kế hoạch chăm sóc 123 DN truyền thống, những DN này đã có đóng góp vào ngân sách nhà nước trong lĩnh vực hải quan chiếm tỷ lệ 60%.

Bên cạnh đó, Hải quan Hà Nội cũng đang tích cực thực hiện chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế được Tổng cục Hải quan giao là 30,6 tỷ đồng. Đến thời điểm 23/5, đơn vị đã thu đạt 10,4 tỷ đồng, đạt 34% chỉ tiêu được giao./.

Ngọc Linh