hải quan

Cán bộ hải quan hướng dẫn DN hoàn thiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa. Ảnh: Hải Anh

Tại công văn 889/TCHQ-CNTT (ngày 24/2/2021), Tổng cục Hải quan cho biết, từ ngày 25/2/2021, 6 thủ tục hành chính của Bộ Công thương sẽ được thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia (NSW).

Cụ thể là thủ tục cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu; cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng l; cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3.

3 thủ tục liên quan đến mặt hàng thuộc là là thủ tục chấp thuận nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá để chế biến nguyên liệu thuốc lá xuất khẩu hoặc gia công chế biến nguyên liệu thuốc lá xuất khẩu; thủ tục chấp thuận nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá để sản xuất sản phẩm thuốc lá xuất khẩu hoặc gia công xuất khẩu sản phẩm thuốc lá; thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá.

Để tạo thông thoáng cho quá trình làm thủ tục, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan tỉnh, thành phố phân quyền sử dụng chức năng tra cứu giấy phép trên hệ thống thông quan điện tử tập trung (E-Customs) đối với 6 thủ tục nêu trên cho cán bộ hải quan.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan chỉ đạo cán bộ công chức hải quan tại các chi cục truy cập hệ thống thông quan điện tử tập trung (E-Customs) để tra cứu, khai thác kết quả xử lý đối với 6 thủ tục hành chính nêu trên và không yêu cầu doanh nghiệp nộp bản giấy đối với giấy phép đã được cấp thông qua NSW./.

Ngọc Linh