tổng cục hải quan

Ông Nguyễn Nhất Kha phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HQ

Tại buổi tập huấn, Phó cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan Nguyễn Nhất Kha cho biết, để đáp ứng yêu cầu quản lý theo quy định tại Nghị định 68/2016/NĐ-CP, Nghị định 167/2016/NĐ-CP của Chính phủ, Tổng cục Hải quan đã xây dựng hệ thống phần mềm, thống nhất quản lý DN kinh doanh hàng miễn thuế trên cả nước, đáp ứng các quy định pháp luật mới liên quan.

Ông Nguyễn Nhất Kha cho biết, trước đây, từng DN kinh doanh hàng miễn thuế quản lý, lưu trữ hàng hóa theo phần mềm riêng và cung cấp cho cơ quan hải quan tài khoản để quản lý.

Theo các quy định mới tại Nghị định 68/2016/NĐ-CP, một trong các điều kiện để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế là DN phải có phần mềm đáp ứng các tiêu chí: Quản lý hàng hóa nhập, xuất, lưu giữ, tồn trong cửa hàng miễn thuế theo từng mặt hàng, đối tượng mua hàng, tờ khai hải quan; đáp ứng yêu cầu sao lưu, kết xuất dữ liệu để phục vụ công tác báo cáo, thống kê, lưu trữ và được nối mạng trực tiếp với cơ quan hải quan quản lý…

“Đáp ứng theo quy định mới, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành chuẩn trao đổi dữ liệu giữa cơ quan hải quan và DN kinh doanh bán hàng miễn thuế về phần mềm quản lý hàng hóa đưa vào, đưa ra, hệ thống camera giám sát. Từ ngày 01/7/2017, hệ thống của DN kinh doanh hàng miễn thuế đủ điều kiện truyền dữ liệu cho cơ quan hải quan thì tiếp tục được hoạt động, nếu chưa đáp ứng điều kiện thì phải hoàn thiện mới được hoạt động…”, ông Nguyễn Nhất Kha nói./.

Ngọc Linh