Riêng tháng 9/2021 kim ngạch hàng hóa từ Singapore nhập khẩu vào Việt Nam giảm 1,9% so với tháng 8/2021, đạt gần 252,79 triệu USD và cũng giảm 22,4% so với cùng tháng năm 2020.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang Singapore đạt trên 2,87 tỷ USD trong 9 tháng năm 2021, tăng 31,5% so với cùng kỳ 2020. Như vậy, Việt Nam nhập siêu từ Singaporre 9 tháng đạt 297,11 triệu USD, giảm 3,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Hàng hóa từ Singapore nhập khẩu vào Việt Nam đã đạt trên 3,16 tỷ USD
Hàng hóa từ Singapore nhập khẩu vào Việt Nam đã đạt trên 3,16 tỷ USD. Ảnh: T.L

Nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất từ Singapore 9 tháng qua là xăng dầu các loại đạt 536,09 triệu USD, chiếm 17% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ thị trường này, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện nhập khẩu từ Singapore đứng thứ 2 về kim ngạch đạt 470 triệu USD, chiếm 14,9% trong tổng kim ngạch, giảm 7,2%. Tiếp đến nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 328,1 triệu USD, chiếm 10,4% trong tổng kim ngạch, giảm 9,4%; chất dẻo nguyên liệu đạt 277,07 triệu USD, chiếm 8,8%, tăng 35,8%

Nhìn chung, hàng hóa nhập khẩu từ Singapore trong 9 tháng năm nay đa số tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020./.