Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Anh

Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Anh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle chụp ảnh chung.

Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Anh

Quang cảnh hội đàm.

Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Anh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Anh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi sổ vàng lưu niệm tại Hạ viện.

Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Anh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi sổ vàng lưu niệm tại Hạ viện.

Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Anh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle trao tặng phẩm.

Hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Anh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle với đại biểu.