Theo đó, 11 địa phương được hỗ trợ bao gồm: Thanh Hóa (16,2 tỷ đồng), Nghệ An (17,6 tỷ đồng), Hà Tĩnh (13,8 tỷ đồng), Phú Yên (10,9 tỷ đồng), Khánh Hòa (9,9 tỷ đồng), Đắk Lắk (9 tỷ đồng), Đắk Nông (8 tỷ đồng), Bến Tre (8,6 tỷ đồng), Vĩnh Long (6,1 tỷ đồng), Kiên Giang và Cà Mau mỗi tỉnh 8,8 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, việc quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ thực hiện theo quy định hiện hành. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin và số liệu báo cáo.

Các địa phương phải chủ động sắp xếp bố trí ngân sách địa phương (kể cả dự phòng) để đảm bảo việc khắc phục hậu quả hạn hán vụ Hè Thu./.

Theo chinhphu.vn