ho tro gao

Hỗ trợ gạo để cứu đói cho người dân trong thời gian giáp hạt. Ảnh: TL

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 462 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Yên Bái để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2014.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 31 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Phước để hỗ trợ đột xuất cho người dân di cư tự do từ Camphuchia về Việt Nam chưa có hộ tịch, hộ khẩu gặp khó khăn về đời sống.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND 2 tỉnh trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng số gạo được cấp nêu trên./.

Theo VGP