Theo đó, 4 địa phương được hỗ trợ kinh phí gồm: Vĩnh Phúc, Lai Châu, Thái Nguyên và Bắc Kạn.

Bộ Tài chính cho biết, theo nguyên tắc hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2012-2015, Vĩnh Phúc được ngân sách trung ương hỗ trợ 50% nhu cầu kinh phí, các địa phương còn lại được hỗ trợ 100% kinh phí.

Trước đó, Bộ Tài chính đã tạm ứng kinh phí cho các tỉnh để thực hiện chính sách, nay bổ sung thêm số kinh phí còn lại mà ngân sách phải hỗ trợ cho các tỉnh. Cụ thể số kinh phí bổ sung cho mỗi địa phương như sau: tỉnh Vĩnh Phúc: 6,795 tỷ đồng (kinh phí năm 2013, 2014), Bắc Kạn: 442 triệu đồng (kinh phí năm 2014), Thái Nguyên: 3,974 tỷ đồng (kinh phí năm 2014) và Lai Châu: 552 triệu đồng (kinh phí năm 2014)./.

Vũ Luyện