cục dự trữ nhà nước đông nam bộ

Thủ kho Chi cục DTNN Miền Đông thuộc Cục DTNN Đông Nam Bộ hướng dẫn sử dụng máy phát điện trước khi bàn giao. Ảnh: DTĐNB

Triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ, của Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) về việc xuất cấp hàng dự trữ quốc gia phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh, Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ đã chủ động liên lạc, phối hợp chặt chẽ với UBND TP. Hồ Chí Minh; chỉ đạo phòng nghiệp vụ chuyên môn liên hệ, phối hợp với Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, các sở, ban, ngành địa phương khẩn trương tiếp nhận hàng dự trữ quốc gia.

Ngay sau khi nhận được kế hoạch tiếp nhận của Bộ Tư lệnh TP.Hồ Chí Minh, trong sáng ngày 19/8, tại 3 Chi cục DTNN: Miền Đông, Tây Ninh và Bình Dương, Cục DTNN Đông Nam Bộ đã triển khai bàn giao xong 11 bộ máy phát điện loại 30 KVA với đầy đủ các phụ kiện và hướng dẫn sử dụng đi kèm.

Trong quá trình giao nhận, đơn vị đã tuân thủ đúng quy trình, hướng dẫn của Bộ Tài chính, của Tổng cục DTNN quy định; đồng thời cán bộ kỹ thuật của 3 chi cục DTNN trực thuộc Cục DTNN Đông Nam Bộ đã hướng dẫn cách vận hành và sử dụng máy phát điện cho cán bộ phòng Hậu cần - Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh./.

Minh Đức