Nhiều vướng mắc cần tháo gỡ

Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (TSC), Chính phủ đã ban hành Nghị định số 166/2017/NĐ-CP (NĐ 166) quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng TSC của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

NĐ 166 đã góp phần thực hiện đồng bộ Luật Quản lý, sử dụng TSC năm 2017, tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài để xây dựng dự toán, thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản, trang thiết bị theo đúng tiêu chuẩn, định mức, trình tự, thủ tục và pháp luật ở nước sở tại.

Đồng thời, NĐ 166 đã quy định đầy đủ tiêu chuẩn, định mức của các chức danh tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài giúp việc bố trí tài sản (TS), quản lý, sử dụng TS thống nhất, từng bước đi vào nề nếp cũng như tạo sự chủ động cho các bộ, ngành chủ quan và các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. Đây cũng là căn cứ pháp lý để cơ quan Việt Nam ở ngoài thực hiện việc rà soát và sắp xếp lại diện tích trụ sở làm việc, nhà ở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù hoạt động.

Hoàn thiện cơ sở pháp lý về quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Ảnh TL

Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện, NĐ 166 đã bộc lộ một số hạn chế, vướng mắc cần tháo gỡ.

Đơn cử như về tiêu chuẩn, định mức quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, quy định tiêu chuẩn diện tích của mỗi thành viên đi theo tối đa 6m2 sàn/người đã có những bất cập khi chưa linh hoạt trong quá trình triển khai; chưa tương đồng với chính sách hỗ trợ từ NSNN đối với con chưa thành niên đi theo cha mẹ.

Theo Bộ Tài chính, việc quy định tiêu chuẩn, định mức TSC của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài và quy định chi tiết chế độ quản lý, sử dụng TSC của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Do vậy, việc Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 166 là cần thiết và có cơ sở pháp lý.

Mức giá mua xe ô tô chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung quy định tại NĐ 166 đã được duy trì từ năm 2010. Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao, mức giá quy định tại NĐ 166 đã bao gồm các loại thuế phải nộp theo quy định của pháp luật; trường hợp được miễn các loại thuế thì phải tính đủ số thuế được miễn để xác định định mức dẫn đến giá xe giảm, khó khăn cho việc mua xe.

Hơn nữa, xu hướng giá xe ô tô hiện nay so với quy định tại NĐ 166 đã tăng. Vì vậy, cần sửa đổi quy định liên quan đến mức giá mua xe ô tô để đảm bảo phương tiện hoạt động của cơ quan đại diện ở nước ngoài…

Hay như một số máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến, thiết bị sinh hoạt cần thiết, thực tế cần trang bị (máy hủy tài liệu, máy điều hòa nhiệt độ…) phục vụ làm việc, sinh hoạt của các cán bộ nhưng chưa được quy định cụ thể tại phụ lục 01, phụ lục 02 kèm theo NĐ 166 nên việc trang bị vẫn áp dụng quy định tại NĐ 166 (được quyết định cụ thể cho từng trường hợp) nên chưa thuận lợi trong quá trình thực hiện.

Sẽ tăng định mức nhà ở của mỗi chức danh thêm 12m2

Xuất phát từ những bất cập trên, Bộ Tài chính đang trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 166. Theo Bộ Tài chính, việc xây dựng Nghị định nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, bổ sung các vấn đề chưa có quy định điều chỉnh, giải quyết các vấn đề do thực tiễn đặt ra trong thời gian qua, góp phần bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ việc thực hiện công tác ngoại giao của Nhà nước, tăng cường công tác quản lý, sử dụng TSC được tiết kiệm, hiệu quả.

Hoàn thiện cơ sở pháp lý về quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 166 đã đề xuất tăng mức giá mua xe ô tô cho cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh minh họa

Theo đó, về định mức sử dụng diện tích nhà ở, theo Bộ Ngoại giao, tại nhiều địa bàn rất khó tìm các căn hộ có diện tích nhỏ đáp ứng đúng quy định của Việt Nam về diện tích căn hộ do đặc thù của nước sở tại quy định cụ thể về diện tích xây dựng công trình. Nếu áp dụng đúng theo NĐ 166, việc tìm, thuê nhà ở, trụ sở gặp nhiều khó khăn, phải tìm về khu vực trung tâm thành phố để thuê với chi phí thuê cao, gây lãng phí cho NSNN.

Trong khi đó, nếu thuê những khu xa trung tâm, có thể thuê diện tích lớn hơn với số tiền chi trả ít hơn, phù hợp với diện tích sinh hoạt của gia đình; đồng thời, chưa có chế độ hỗ trợ diện tích nhà ở cho con dưới 18 tuổi đi theo.

Quy định cụ thể danh mục máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến, thiết bị sinh hoạt

Đối với máy móc, thiết bị ngoài máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến có tên cụ thể quy định tại Phụ lục số 01, thiết bị ngoài thiết bị sinh hoạt có tên cụ thể quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo NĐ 166 thì NĐ 166 đã quy định thẩm quyền quyết định trang bị trong trường hợp cần thiết.

Qua tổ chức thực hiện, có một số loại máy móc, thiết bị được sử dụng phổ biến ở tất cả các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. Vì vậy, trên cơ sở thực tế triển khai, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định bổ sung cụ thể một số loại máy móc, thiết bị phổ biến vào Phụ lục 01, Phụ lục 02 gồm: máy hủy tài liệu, máy hút bụi, máy điều hòa nhiệt độ, bình nóng lạnh để thống nhất trong tổ chức thực hiện giảm bớt công việc sự vụ.

Vì vậy, Bộ Tài chính trình Chính phủ thống nhất với Bộ Ngoại giao về việc tăng định mức nhà ở hiện tại tại NĐ 166 của mỗi chức danh thêm 12m2 tương ứng diện tích 1 phòng để áp dụng chung cho từng nhóm chức danh; bỏ chế độ 6m2 của mỗi thành viên có tiêu chuẩn đi theo (phu nhân, phu quân).

Về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, sau khi rà soát, Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung và hoàn thiện quy định theo hướng chỉ rõ hình thức xử lý đối với các trường hợp sử dụng chưa đúng quy định, không còn nhu cầu sử dụng để thuận lợi trong quá trình thực hiện; đồng thời tăng cường phân cấp và giao trách nhiệm quyết định việc xử lý cho bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, HĐND cấp tỉnh và các cơ quan chức năng của địa phương theo phân cấp của HĐND cấp tỉnh như tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại Thông báo số 205/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về định hướng sửa Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, Nghị định số 67/2021/NĐ- CP của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất.

Về mức giá mua xe ô tô, Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Ngoại giao trình Chính phủ nâng mức giá mua xe phục vụ công tác các chức danh; xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan đại diện, bộ phận biệt phái; xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài.

Đặc biệt, về giá mua xe ô tô đối với các trường hợp đặc biệt, Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi Điều 18 NĐ 166. Theo đó, trường hợp do yêu cầu hoạt động ngoại giao của nhà nước Việt Nam tại một số quốc gia, địa bàn trọng điểm mà quan hệ đối ngoại cần phải trang bị xe ô tô phục vụ công tác với mức giá cao hơn mức giá tối đa quy định thì bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định mức giá cao hơn không quá 15% so với mức giá tối đa được quy định tại Nghị định này.

Trường hợp phải trang bị xe ô tô có mức giá cao hơn từ trên 15% so với mức giá tối đa quy định, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.