Ngay sau kỳ họp thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉ đạo Ủy ban Pháp luật Quốc hội và Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của ĐBQH, chỉnh lý dự thảo luật và cho ý kiến về một số vấn đề lớn tại phiên họp thứ 20.

Báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị về mô hình tổ chức chính quyền địa phương và thời hạn sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh ở đặc khu; báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị 7 nội dung lớn của dự thảo Luật Đơn vị HC-KT đặc biệt.

Căn cứ ý kiến kết luận của Bộ Chính trị, UBTVQH tại các phiên họp, ý kiến của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức nghiên cứu và tham gia 16 nội dung đối với dự thảo Luật Đơn vị HC-KT đặc biệt, liên quan đến quy hoạch đặc khu; thời hạn thực hiện giải ngân vốn đầu tư; ngành nghề ưu tiên tại Đặc khu Vân Đồn.

Thủ tục đầu tư kinh doanh; thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng; đối tượng, điều kiện tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại đặc khu; quyền sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại đặc khu; ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp; ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt.

d
Bí Thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc phát biểu tại hội thảo.

Tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Đơn vị HC-KT đặc biệt, ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng Luật Đơn vị HC-KT cho rằng, tỉnh Quảng Ninh cần phải rà soát dự thảo luật theo đúng kết luận, tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị để triển khai áp dụng thực hiện các cơ chế, chính sách, ngành nghề tại đặc khu.

Trong đó, đối với cơ chế chính sách, cái gì ưu tiên thì phải được đưa vào luật để biến các đặc khu thực sự là “lò thí nghiệm” của thể chế, đủ sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; đối với ngành nghề trong luật phải phù hợp với xu thế phát triển hiện đại của thế giới, phù hợp với tiềm năng thế mạnh của từng khu và là cực chống biến đổi khí hậu toàn cầu.

Các đại biểu khác hoàn toàn đồng tình và đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh đối với việc tham gia ý kiến xây dựng dự thảo Luật Đơn vị HC-KT đặc biệt và cho rằng, trong luật phải thể hiện rõ các đặc khu kinh tế là trung tâm tài chính.

Có cơ chế lựa chọn chủ thể đầu tư; là nơi sử dụng nguồn lao động trình độ cao; nguồn thu nhập đảm bảo cho đời sống an sinh, xã hội; cán bộ làm việc trong bộ máy chính quyền đặc khu phải có đức, có tài; có cơ chế quản lý tài chính, quản lý đất đai; có cơ chế quản lý lao động đặc thù riêng…

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh cảm ơn các đại biểu đã về tham dự hội thảo một cách hiệu quả, thiết thực và khẳng định, Quảng Ninh đã chủ động xây dựng đề án từ năm 2012, sau đó trình Trung ương và được Bộ Chính trị thống nhất cho triển khai xây dựng ở 3 tỉnh (Quảng Ninh, Khánh Hòa và Kiên Giang). Quảng Ninh sẽ tiếp thu ý kiến tham gia đóng góp của đại biểu tại hội thảo, hoàn thiện báo cáo trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV./.

Lan Hương