Theo số liệu thống kê tháng 10 từ Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), thị trường chứng khoán đánh dấu tháng thứ 8 liên tiếp với số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán mở mới vượt mức 100.000 tài khoản.

Cụ thể, tổng số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán mở mới trong tháng 10 lên tới 130.152 tài khoản, tăng 15.190 đơn vị so với tháng 9. Đây là tháng có số tài khoản mở mới cao thứ hai kể từ đầu năm, chỉ sau con số hơn 140.000 trong tháng 6.

Lũy kế kể từ đầu năm, số tài khoản giao dịch chứng khoán tại Việt Nam tăng thêm 1.090.602 tài khoản, cao gấp 2,75 lần so với con số đạt được trong cả năm 2020 và cao hơn 85% so với số lượng tài khoản mới trong cả năm 2019 và 2020.

Hơn 1 triệu tài khoản chứng khoán mở mới từ đầu tư tới nay
Ảnh minh họa

Đáng chú ý, số tài khoản của các tổ chức trong nước tăng thêm 187 tài khoản trong tháng 10, lên mức 12.572 tài khoản. Đây là tháng với số tài khoản mở mới cao nhất kể từ đầu năm của nhóm này.

Bên cạnh lực lượng ngày càng gia tăng của nhóm các nhà đầu tư nội, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán mở mới của khối ngoại cũng ghi nhận những kết quả tích cực.

Theo đó, các cá nhân nước ngoài đã mở mới 371 tài khoản trong tháng 10, gấp hơn 3 lần so với con số trong tháng 9. Tổng số lượng tài khoản của nhóm này được nâng lên 34.603 tài khoản.

Xu hướng mở mới tài khoản của các tổ chức ngoại cũng tương đối tích cực khi nhóm này đã mở thêm 30 tài khoản trong tháng qua, là tháng ghi nhận mức cao thứ ba trong năm 2021 và gần tương đương với tháng 9.

Đến hết tháng 10, đang có 4.104 tài khoản chứng khoán của các tổ chức nước ngoài tại thị trường Việt Nam./.