Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cho biết, nguyên nhân cổ phiếu TLD bị đưa vào diện cảnh báo là do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của tổ chức niêm yết, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo.

HOSE đưa cổ phiếu TLD vào diện cảnh báo
Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/4, cổ phiếu TLD giảm 0,76% xuống mức 5.240 đồng/cổ phiếu.

Về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán độc lập tại báo cáo tài chính năm 2023, TLD đã góp vốn thành lập Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Thăng Long Thái Nguyên (theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 4601612325, ngày 21/11/2023) số tiền là 96 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 48% vốn điều lệ nhằm mục đích thực hiện dự án Cụm Công nghiệp Yên Lạc, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán, tổ chức kiểm toán chưa thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để đánh giá về tính khả thi của dự án, cũng như ảnh hưởng (nếu có) đến các chỉ tiêu trên BCTC hợp nhất năm 2023.

Riêng khoản cho vay cá nhân của doanh nghiệp với mục đích cho vay là hỗ trợ các cá nhân kinh doanh phát triển kinh tế gia đình, số tiền tại thời điểm 31/12/2023 là gần 51,3 tỷ đồng, tổ chức kiểm toán cũng chưa thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để đánh giá được tính hợp lý của các khoản cho vay cũng như tính an toàn, đảm bảo việc thu hồi vốn của các khoản vay.

Mặt khác, khoản cho vay ông Nguyễn An Dũng (là con trai của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long) tại Công ty cổ phần xây dựng thương mại và ván ép Thăng Long là chưa phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán.

Theo giải trình của TLD, về khoản đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Thăng Long Thái Nguyên, doanh nghiệp đang thực hiện xin dự án Cụm Công nghiệp Yên Lạc. Hiện đã hoàn tất các hồ sơ, báo cáo đầu tư thành lập dự án gửi các ban ngành có liên quan của tỉnh Thái Nguyên và đang trong quá trình thẩm định trình UBND tỉnh Thái Nguyên ra quyết định cho Công ty Thăng Long Thái Nguyên làm chủ đầu tư.

Dự kiến trong quý 2/2024, UBND tỉnh Thái Nguyên ra quyết định cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Thăng Long Thái Nguyên làm chủ đầu tư của dự án.

Về khoản cho vay các cá nhân trong năm 2023, doanh nghiệp có chính sách cho cán bộ nhân viên vay hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình đối với những cán bộ công nhân viên trong công ty đã làm việc tích cực, gắn bó nhiều năm trong công ty và những đối tác, khách hàng có quan hệ thân thiết uy tín với công ty nhiều năm, hàng tháng các cá nhân vay vốn đã trả lãi đầy đủ theo quy định của hợp đồng. Tại thời điểm hiện tại các khoản vay đã đến hạn, TLD cho biết đã thu hồi hết nợ gốc và lãi trong tháng 2 và tháng 3/2024.

Tính đến ngày 31/12/2023, doanh thu thuần của TLD giảm 39% xuống còn 329 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của TLD giảm 50%, xuống còn 7 tỷ đồng. Đến cuối năm 2023, tổng tài sản của TLD ghi nhận 1.013 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn khi tăng 92% lên 501 tỷ đồng.