cục-thuế-hưng-yên-564-ok.jpg

Công chức thuế Cục Thuế Hưng Yên rà soát doanh nghiệp chây ỳ nợ thuế kiến nghị đưa vào kế hoạch thanh tra của năm 2021. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Trong đó, khối văn phòng cục thuế quản lý 133 doanh nghiệp (DN), với số nợ 326,7 tỷ đồng. DN nợ đọng lớn nhất là Công ty CP dầu thực vật Quang Minh, với số nợ trên 285 tỷ đồng. Tiếp đến là Công ty TNHH thương mại và may mặc Tân Phú Hưng nợ trên 5,3 tỷ đồng…

Chi cục Thuế khu vực thành phố Hưng Yên – Kim Động quản lý 101 DN, với số nợ 32,3 tỷ đồng. DN nợ đọng lớn nhất là Công ty CP tư vấn đầu tư Hưng Yên nợ trên 5,8 tỷ đồng. Công ty TNHH thương mại thiết kế thiết bị cơ khí Hưng Yên nợ trên 4,8 tỷ đồng…

Chi cục Thuế khu vực Yên Mỹ - Ân Thi quản lý 129 DN, với số nợ trên 27,4 tỷ đồng. DN nợ đọng lớn là Công ty CP xuất nhập khẩu nông sản xuyên Việt nợ trên 9,6 tỷ đồng…

Chi cục Thuế khu vực Mỹ Hào – Văn Lâm quản lý 199 DN, với số nợ trên 180,8 tỷ đồng. DN nợ đọng lớn là Công ty TNHH sản xuất vôi Bình Minh nợ trên 130,7 tỷ đồng; Công ty sản xuất vôi Hưng Yên nợ trên 21,3 tỷ đồng…

Chi cục Thuế khu vực Phù Cừ - Tiên Lữ quản lý 45 DN nợ trên 12 tỷ đồng. DN nợ đọng lớn là Công ty TNHH thương mại Hưng Bình nợ trên 2,4 tỷ đồng.

Chi cục Thuế khu vực Văn Giang – Khoái Châu quản lý 114 DN nợ trên 40,5 tỷ đồng. DN nợ đọng lớn khu vực này là Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Hà Anh Hưng Yên nợ trên 12,1 tỷ đồng…

Đại diện Cục Thuế Hưng Yên cho biết, ngoài việc thường xuyên công khai thông tin các DN chây ỳ, không chấp hành pháp luật thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, cục thuế còn chuyển danh sách các DN chây ỳ tiền thuế để kiến nghị đưa vào kế hoạch thanh tra của năm 2021; đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép đầu tư, thu hồi dự án đối với những đơn vị nợ đọng tiền thuê đất, tiền sử dụng đất kéo dài./.

Văn Tuấn