Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 1.000 tỷ đồng, gồm 2 loại kỳ hạn 3 năm và 5 năm, mỗi kỳ hạn gọi thầu 500 tỷ đồng.

Theo đó, trái phiếu có kỳ hạn 3 năm có 2 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 800 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,2-9,0%/năm. Kết quả, huy động được 100 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 8,2%/năm, cao hơn 0,2%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 16/8/2013).

Riêng trái phiếu kỳ hạn 5 năm không thành viên nào trúng thầu.

Như vậy, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã huy động được 6.330 tỷ đồng trái phiếu qua hình thức đấu thầu từ đầu năm 2013 đến nay./.

D.T