IDB sẽ tăng gấp 3 lần nguồn tài trợ cho ứng phó với biến đổi khí hậu
Cá heo sông chết hàng loạt do hạn hán ở Brazil Ảnh: TL

Chủ tịch IDB, Ilan Goldfajn tuyên bố rằng, đây là cam kết mà tổ chức đa phương này mang đến Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 28 (COP28).

Ông Goldfajn nhấn mạnh, đây là mục tiêu phù hợp với khuyến nghị của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) về việc tăng gấp 3 lần tài chính cho khí hậu và kêu gọi “tất cả” những người tham gia Hội nghị COP28 hành động tương tự.

Với chủ đề "Gắn kết-hành động-hiệu quả," hội nghị COP28 đã khai mạc ngày 30/11 và dự kiến kéo dài đến ngày 12/12. Đây là cơ hội quan trọng để các chính phủ thúc đẩy hành động về biến đổi khí hậu.

IDB đặt mục tiêu tăng cường tài trợ khí hậu cho Mỹ Latinh và Caribe, mở rộng hoạt động về hàng hóa công cộng toàn cầu, như Chương trình Amazon, thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân và phát triển các công cụ tài chính mới để có thể huy động thêm vốn cho hành động vì khí hậu.

Chủ tịch Goldfajn cho biết trong 10 năm qua IDB đã đầu tư 50 tỷ USD vào khí hậu, một trong những ưu tiên của tổ chức này bên cạnh các vấn đề về nghèo đói, bất bình đẳng, tăng trưởng, năng suất và cơ sở hạ tầng.

Ông Goldfajn đề cập đến những ví dụ về các mối đe dọa tiềm ẩn như các cơn bão ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn và mạnh hơn ở khu vực Caribe, sự cần thiết phải thích ứng với tình hình này với điều kiện cơ sở hạ tầng và nhà ở tốt hơn, hạn hán ở Uruguay hay lũ lụt ở Brazil.

Chủ tịch IDB ủng hộ quá trình chuyển đổi năng lượng, tăng cường các cam kết giảm khí thải và loại bỏ, chứ không chỉ giảm nhiên liệu hóa thạch.

Ông Goldfajn chỉ rõ thế giới giờ đây cần nguồn năng lượng có quy mô phù hợp và quan trọng là phải “sạch,” đồng thời nhấn mạnh rằng không thể có một nền kinh tế bền vững nếu thiếu một thế giới bền vững.

Thông qua Amazonía Siempre, một chương trình bảo trợ toàn diện nhằm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của khu vực và thúc đẩy sự phát triển bền vững, IDB đang cam kết tài trợ lên tới 5 tỷ USD cho khu vực trong thập kỷ tới cho các dự án phát triển bền vững, tận dụng quan hệ đối tác và tài trợ từ nhiều bên liên quan và các quốc gia./.