Chủ tịch Hồ Chí Minh - Cả cuộc đời vì nước, vì dân
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Cả cuộc đời vì nước, vì dân
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Cả cuộc đời vì nước, vì dân

Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản cao quý, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cách mạng tận trung với nước, tận hiếu với dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890, cách đây 131 năm./.

TTXVN