Trạm y tế lưu động quản lý, theo dõi người nhiễm COVID-19
Trạm y tế lưu động quản lý, theo dõi người nhiễm COVID-19
Trạm y tế lưu động quản lý, theo dõi người nhiễm COVID-19
Trạm y tế lưu động quản lý, theo dõi người nhiễm COVID-19

Trạm y tế lưu động có nhiệm vụ quản lý, theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà và tại cộng đồng như: tổng hợp danh sách trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn, danh sách trường hợp nhiễm COVID-19 cách ly tại nhà; hướng dẫn, tư vấn, thường xuyên theo dõi sức khỏe và hỗ trợ chăm sóc trường hợp nhiễm COVID-19 được cách ly tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế.../.

TTXVN