FDI

Infographics: Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

TTXVN