Infographics: Thu ngân sách quý I/2024 ước đạt 539,5 nghìn tỷ đồng