Tại buổi tiếp, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của JICA, Hải quan Nhật Bản đối với quan Việt Nam.

Kể từ năm 1997 đến nay, JICA và Hải quan Nhật Bản đã hỗ trợ Hải quan Việt Nam cải cách, hiện đại hóa, đặc biệt là đào tạo phát triển nguồn nhân lực và xây dựng phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ thông quan hàng hóa và quản lý hải quan.

Các dự án hỗ trợ kỹ thuật của JICA đã thực hiện liên tục ở hầu hết các lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ từ trị giá HS, kiểm tra sau thông quan, quản lý rủi ro, phân tích thông tin tình báo, nâng cao năng lực công chức tại cửa khẩu,...

Gần 8.000 lượt cán bộ công chức đã được các chuyên gia Nhật Bản đào tạo trong khuôn khổ các hoạt động của các dự án JICA.

Đặc biệt, dự án VNACCS/VCIS (được triển khai từ năm 2014 đến nay) đã giúp Hải quan Việt Nam đáp ứng được các yêu cầu của chiến lược cải cách phát triển và thực hiện các cam kết quốc tế hướng đến mô hình hải quan hiện đại, minh bạch, và hiệu quả trong quản lý.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn đề nghị JICA tiếp tục dành sự quan tâm và ưu tiên hỗ trợ cho mục tiêu của Hải quan Việt Nam, đặc biệt là trong việc nâng cấp, mở rộng và phát triển hệ thống VNACCS/VCIS giai đoạn 2; đào tạo phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ trang thiết bị kiểm tra kiểm soát.

Ông Kotaro Taniguchi cho biết, các chuyên gia của JICA, Hải quan Nhật Bản đang tiếp tục phối hợp với Hải quan Việt Nam đánh giá yêu cầu nâng cấp hệ thống VNACCS/VCIS. Hiện nay, chuyên gia của dự án đã tổ chức một số họp, thảo luận sâu với Hải quan Việt Nam về những nội dung kỹ thuật của hệ thống cũng như kinh phí dự án để sớm hoàn thiện kế hoạch hành động cho giai đoạn tiếp theo…/.

Thu Huyền-Ngọc Linh