Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ VIII
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ VIII. Ảnh: Tuấn Huy

Tham dự đại hội có Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài.

Đại hội còn có các đại biểu khách mời là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp trung ương, đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền Hà Nội và các địa phương và các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội; các đồng chí nguyên là lãnh đạo trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) qua các thời kỳ; các đồng nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, Hà Nội…

Tham dự đại hội có 995 đại biểu chính thức, là những cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 10 triệu cán bộ, hội viên nông dân trong cả nước.

Về tổ chức nhân sự, dự kiến Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN khóa VIII (nhiệm kỳ 2023-2028) có 119 thành viên. Trong đó, đại hội sẽ bầu 33 thành viên thuộc Trung ương hội; các tỉnh, thành phố là 63 người; các bộ, ngành trung ương 6 người; khối doanh nghiệp, hiệp hội 7 người...

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 có chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển". Đại hội diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 25, 26, 27/12), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp cho công tác hội và phong trào nông dân, nhiệm kỳ 2023-2028; thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN khóa VII, trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VIII; thảo luận, thông qua Điều lệ Hội NDVN (sửa đổi); bầu Ban Chấp hành Hội NDVN khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ VIII
Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII. Ảnh: Tuấn Huy

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN khóa VII, thay mặt Đoàn Chủ tịch cho biết, giai cấp nông dân và Hội NDVN rất vui mừng, phấn khởi đón nhận Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội NDVN đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, đúng vào dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VIII, long trọng khai mạc. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng đối với Hội NDVN; đồng thời, cũng là trách nhiệm của các cấp Hội NDVN trong việc quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện để nghị quyết đi vào cuộc sống nhanh chóng và hiệu quả.

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn quá trình hoạt động, tại đại hội lần này, với tinh thần tự phê bình nghiêm túc, nêu cao trách nhiệm trước toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước, các đại biểu sẽ thảo luận, đánh giá đúng mức, khách quan, toàn diện những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, khuyết điểm và rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Hội NDVN, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đồng thời, trên cơ sở những cơ hội, thuận lợi và cả những khó khăn, thách thức trong thời gian tới, đại hội nghiêm túc bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng nhất là Nghị quyết số 46- NQ/TW ngày 20/12/2023, thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động cho nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội bám sát các quy định của Đảng, thực tiễn công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ qua sẽ thảo luận, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội NDVN để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Vì vậy, đặt ra yêu cầu đối với các cấp Hội NDVN phải tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hội; làm tốt vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân, cầu nối giữa nông dân với Đảng, Nhà nước; phát huy vai trò tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân tộc và liên minh "công nhân - nông dân - trí thức". Đồng thời, phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.../.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện "khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc".