Gần 175 triệu cổ phiếu KHG sẽ niêm yết lần đầu trên HNX vào ngày 19/7, giá tham chiếu 15.000 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, ngày 30/6, HOSE chấp thuận niêm yết cổ phiếu KHG. Theo quy định hiện nay, để giảm tải nghẽn lệnh tạm thời cho HOSE, các cổ phiếu mới niêm yết trên sàn này sẽ tạm chuyển sang giao dịch ở HNX.

Được biết, Khải Hoàn Land hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn, môi giới và kinh doanh bất động sản. Năm 2020, doanh nghiệp đạt doanh thu gần 303 tỷ đồng, tăng 123%; lợi nhuận sau thuế 97 tỷ đồng, gấp 9,5 lần năm trước. Năm 2021, công ty đặt kế hoạch mở rộng hệ thống phân phối từ 30 chi nhánh lên 60 - 80 chi nhánh, doanh thu đạt 1.515 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 400 tỷ đồng, gấp lần lượt 5 lần và 3,3 lần thực hiện năm trước./.

Hồng Quyên