KHL bị phạt 100 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định
Ảnh minh họa

Quyết định xử phạt nêu rõ, công ty bị phạt 100 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN (IDS) và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với: Báo cáo tài chính (BCTC) bán niên đã soát xét các năm: 2018, 2019, 2020, 2021; BCTC đã kiểm toán các năm: 2018, 2019, 2020, 2021; BCTC các quý 3, 4 năm 2019, BCTC các quý 1, 2, 3, 4 năm 2020, BCTC các quý 1, 2, 3, 4 năm 2021, BCTC quý I năm 2022; Báo cáo thường niên các năm: 2018, 2019, 2020, 2021; Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty các năm: 2020, 2021).

Mức phạt được đưa ra căn cứ theo quy định tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.