Các khoản chi được giao dự toán hàng năm phải thực hiện cam kết chi
Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ trong thu chi ngân sách tháng 12/2021. Ảnh minh họa

Tiếp đến là tỷ giá hạch toán giữa VND với một số ngoại tệ khác trong tháng 12/2021 như sau:

1 EURO (Tiền chung châu Âu) = 26.502 VND

1 GBP (Bảng Anh) = 31.331 VND

1 AUD (Đô la Úc) = 17.024 VND

1 JPY (Yên Nhật) = 203 VND

1 HKD (Đôla Hồng Kông) = 2.970 VND

1 CNY (Nhân dân tệ) = 3.619 VND…

Tỷ giá trên được áp dụng trong việc quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán kế toán của Kho bạc Nhà nước.

KBNN đề nghị các cơ quan tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định./.