UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 652/QĐ-UBND tặng bằng khen cho Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đà Nẵng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022.

Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng xếp loại xuất sắc về cải cách hành chính năm 2022
Công chức KBNN Đà Nẵng thực hiện kiểm soát các hồ sơ thủ tục thanh toán vốn trên dịch vụ công trực tuyến của kho bạc. Ảnh: Hạnh Nguyên

Theo đó, với số điểm 92,83/100 điểm, KBNN Đà Nẵng đã xếp hạng ba về công tác CCHC và đạt loại xuất sắc trong khối các cơ quan trung ương trên địa bàn thành phố. Trong đó các nội dung đạt số điểm dẫn đầu là nội dung về cơ chế một cửa, một cửa liên thông (đạt 14 điểm), nội dung xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số (đạt 14,18 điểm).

So sánh kết quả toàn thành phố đợt này, có 6 đơn vị xếp loại xuất sắc trên tổng số 33 đơn vị thuộc 3 khối (khối cơ quan trung ương, khối sở ban ngành, khối UBND các quận, huyện) được đánh giá xếp hạng đợt này, KBNN Đà Nẵng vinh dự là 1 trong 6 đơn vị được xếp loại xuất sắc về công tác CCHC năm 2022.

Với số điểm 92,83/100 điểm, KBNN Đà Nẵng đã xếp hạng ba về công tác CCHC và đạt loại xuất sắc trong khối các cơ quan trung ương trên địa bàn thành phố.

Ông Phan Quảng Thống - Giám đốc KBNN Đà Nẵng cho biết, kết quả này có được là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Đảng ủy, Ban giám đốc và sự nỗ lực phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao của toàn thể công chức trong toàn đơn vị.

Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng xếp loại xuất sắc về cải cách hành chính năm 2022
Với việc thực hiện đồng bộ các cải cách, KBNN Đà Nẵng xếp loại xuất sắc về cải cách hành chính năm 2022. Ảnh: Hạnh Nguyên

Cụ thể, xác định mục tiêu công tác CCHC phải xuất phát từ lợi ích của người dân, tổ chức; lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm trung tâm và làm thước đo đánh giá chất lượng phục vụ, trong năm 2022, KBNN Đà Nẵng đã tiếp tục triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 với tỷ lệ chứng từ giao dịch thanh toán đạt 100%; thực hiện thí điểm mở rộng thanh toán điện tử với ngân hàng theo mô hình tập trung; hoàn thành việc chuyển đổi chương trình đầu tư Kho bạc (ĐTKB-GD); triển khai hiệu quả Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại các đơn vị KBNN quận, huyện trên địa bàn; bám sát chỉ đạo thành phố tiếp tục triển khai tổ chức hạch toán, kế toán theo mô hình thí điểm chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng...

Mặt khác, bằng sự nỗ lực cố gắng nghiên cứu tìm tòi, sáng tạo của đội ngũ công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong năm 2022, KBNN Đà Nẵng đã có 45 sáng kiến, cải tiến cấp cơ sở và được KBNN công nhận 3 sáng kiến cấp ngành, từ đó giúp nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương giao.

Với những nỗ lực đó, qua việc khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng năm 2022 qua phần mềm đánh giá trực tuyến của UBND thành phố, KBNN Đà Nẵng đã nhận được 1.035 lượt đánh giá, với tỷ lệ đánh giá hài lòng là 99,5%. Qua kết quả khảo sát trực tuyến tại Ứng dụng Dịch vụ công của KBNN, KBNN Đà Nẵng được 759 đơn vị tham gia khảo sát đánh giá, đạt tổng điểm 6.676 điểm, xếp thứ 10/63 tỉnh, thành phố trong toàn hệ thống KBNN.

KBNN Đà Nẵng còn vinh dự được Chủ tịch UBND thành phố trao tặng bằng khen về đạt thành tích xuất sắc trong công tác văn thư, lưu trữ năm 2022. Đặc biệt, đây là năm thứ 3 liên tiếp KBNN Đà Nẵng đạt thành tích xuất sắc và dẫn đầu trong Khối các cơ quan trung ương trên địa bàn về lĩnh vực văn thư lưu trữ.

Ngoài ra, công tác văn thư, lưu trữ tại KBNN Đà Nẵng năm 2022 cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận với 100% công chức lập hồ sơ công việc đảm bảo chất lượng; trên 95% văn bản soạn thảo đúng thể thức và kỹ thuật trình bày; thu thập 100% hồ sơ đến hạn vào lưu trữ cơ quan; thực hiện tốt công tác tiêu hủy hồ sơ, tài liệu hết giá trị và giao nộp vào lưu trữ lịch sử các hồ sơ có thời hạn bảo quản vĩnh viễn theo đúng quy định.

Theo đó, KBNN Đà Nẵng còn vinh dự được Chủ tịch UBND thành phố trao tặng bằng khen về đạt thành tích xuất sắc trong công tác văn thư, lưu trữ năm 2022. Đặc biệt, đây là năm thứ 3 liên tiếp KBNN Đà Nẵng đạt thành tích xuất sắc và dẫn đầu trong Khối các cơ quan trung ương trên địa bàn về lĩnh vực văn thư lưu trữ.

Giám đốc KBNN Đã Nẵng cho biết, với việc ghi nhận và đánh giá cao từ UBND tỉnh đối với sự nỗ lực phấn đấu của KBNN Đà Nẵng trong công tác CCHC đã giúp đơn vị tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động. “Thời gian tới, KBNN Đà Nẵng tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt công tác CCHC, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ các đơn vị, tổ chức, cá nhân, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được ngành và địa phương giao” – Giám đốc KBNN Đà Nẵng nhấn mạnh./.