KBNN

Cán bộ thanh tra của KBNN đang thực hiện thanh tra chuyên ngành kho bạc tại đơn vị sử dung ngân sách. Ảnh minh họa: H.T

Ông Đặng Hồng Quang - Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Sơn La cho biết, ngoài quyết định thu hồi kinh phí chi sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức và thu về nộp ngân sách số tiền trên, KBNN Sơn La còn ban hành 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền phạt nộp ngân sách nhà nước (NSNN) là 12 triệu đồng.

Theo ông Quang, số tiền xử phạt thu nộp NSNN không lớn nhưng qua việc xử phạt đã thể hiện tính nghiêm minh trong việc quản lý NSNN. Đặc biệt, ông Quang chia sẻ, qua thanh tra chuyên ngành, cán bộ kho bạc đã giúp các đơn vị sử dụng ngân sách nhận ra những lỗi sai trong việc quản lý và sử dụng ngân sách của đơn vị mình và đã nhắc nhở đơn vị không được lặp lại những lỗi này trong lần sau. Với những lỗi vi phạm nặng, cán bộ KBNN sẽ lập bên bản xử phạt. Do đó, các đơn vị sử dụng ngân sách đã “vui vẻ” chấp nhận xử phạt và mong muốn có nhiều cuộc thanh tra chuyên ngành hơn nữa để giúp đơn vị không mắc phải lỗi vi phạm.

Ngoài việc làm tốt công tác thanh tra chuyên ngành, KBNN Sơn La cũng thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra nội bộ. Theo đó, trong năm 2020, Phòng Thanh tra - KBNN Sơn La đã thực hiện 8 cuộc kiểm tra nội bộ tại các KBNN huyện và các phòng nghiệp vụ. Thông qua công tác kiểm tra và tự kiểm tra, KBNN Sơn La đã phát hiện những hạn chế, sai sót và đã có những giải pháp khắc phục kịp thời.

Bước sang năm 2021, KBNN Sơn La cũng đặt ra nhiệm vụ trọng tâm là triển khai thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra nội bộ, thanh tra chuyên ngành; đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác tự kiểm tra, chú trọng kiểm tra công tác kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN, công tác quản lý kho, quỹ và công tác kế toán, thanh toán; thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, công tác thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng và phúc tra việc thực hiện kiến nghị của các đợt kiểm tra trước.

Vân Hà