Tính đến cuối tháng 9/2020, 99,3% giao dịch của Kho bạc trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Tính đến cuối tháng 9/2020, 99,3% giao dịch của Kho bạc trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã chuyển sang giao dịch điện tử.

Phóng viên TBTCVN đã phỏng vấn ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh về những kết quả này cũng như một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của đơn vị.

PV: Năm 2020, Kho bạc Nhà nước (KBNN) TP. Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành mục tiêu chuyển đổi thành“kho bạc điện tử”. Để đạt được kết quả này, xin ông cho biết lộ trình cũng như nỗ lực của KBNN thành phố trong quá trình thực hiện mục tiêu trên?

Ông Nguyễn Hoàng Hải: Để đạt được mục tiêu cuối năm 2020 trở thành kho bạc điện tử, từ năm 2014 đến nay, KBNN TP. Hồ Chí Minh đã không ngừng cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công tác quản lý quỹ ngân sách nhà nước (NSNN), phối hợp chặt chẽ trao đổi thông tin dữ liệu dùng chung với cơ quan thuế, hải quan và ngân hàng thương mại trên địa bàn.

Ông Nguyễn Hoàng Hải

Ông Nguyễn Hoàng Hải

Cùng với đó, KBNN thành phố đã triển khai thu, nộp thuế điện tử, mở rộng phối hợp thu NSNN qua tài khoản chuyên thu của KBNN quận, huyện tại các hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước, thu qua máy chấp nhận thẻ, thu trực tiếp tại gần 400 chi nhánh của ngân hàng thương mại. Qua đó, đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho đối tượng nộp thuế.

Tính đến cuối tháng 9/2020, 99,3% giao dịch của Kho bạc trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã chuyển sang giao dịch điện tử. Trong đó, đã về đích sớm 2 chỉ tiêu về dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), 100% đơn vị giao dịch đăng ký tham gia, 100% giao dịch chi thực hiện qua DVCTT. Như vậy, trong năm 2020, KBNN TP. Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành kế hoạch xây dựng “kho bạc điện tử”. Điều này không chỉ cho thấy quyết tâm chuyển đổi số của ngành kho bạc thành phố, mà còn mang lại hiệu quả cụ thể cho người dân và doanh nghiệp.

PV: Năm 2020, với rất nhiều cung bậc thăng trầm của nền kinh tế đất nước nói chung, TP. Hồ Chí Minh nói riêng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cùng nhiều yếu tố tác động khác. Để góp phần ổn định, phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố, dưới góc độ nhiệm vụ chuyên môn của ngành, KBNN thành phố đã triển khai những hoạt động trọng tâm, nổi bật nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Hoàng Hải: Có thể nói, trong năm 2020, việc triển khai thành công DVCTT không chỉ giúp KBNN TP. Hồ Chí Minh đạt mục tiêu hoàn thành DVCTT, hoàn thành chiến lược Kho bạc điện tử mà còn góp phần đảm bảo ổn định hoạt động, thực hiện kịp thời các khoản chi NSNN trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh. Công tác chỉ đạo điều hành, trao đổi thông tin hai chiều vẫn được đảm bảo do KBNN TP. Hồ Chí Minh triển khai thành công hệ thống họp trực tuyến qua Skype for Busines. Các cuộc họp, triển khai văn bản quy định về nghiệp vụ trong năm đều được thực hiện trực tuyến, đã giảm thời gian, chi phí đi lại hội họp của công chức và nhất là giúp Ban lãnh đạo duy trì thường xuyên công tác chỉ đạo điều hành, góp phần ổn định hoạt động của hệ thống KBNN TP. Hồ Chí Minh.

Cũng nhờ phát huy tiện ích của hệ thống Kho bạc điện tử, trong năm 2020 KBNN thành phố đã phối hợp chặt chẽ với sở, ngành và các đơn vị có liên quan trên địa bàn triển khai kịp thời các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công. Thông qua các hội nghị chuyên đề, hội nghị trực tuyến việc giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn TP đã được đẩy nhanh tiến độ, đáp ứng yêu cầu đề ra. Các hoạt động nội bộ được rà soát, điều chỉnh hợp lý hơn, hoàn thành được khối lượng công việc rất lớn trong điều kiện thiếu nhiều biên chế so với chỉ tiêu biên chế được giao. Cùng với đó, việc ủy nhiệm thu, chi tiền mặt qua hệ thống ngân hàng thương mại đối với KBNN TP. Hồ Chí Minh đã không còn phát sinh thu chi tiền mặt tại trụ sở kho bạc từ tháng 6/2020; hoàn thành mục tiêu chiến lược hiện đại hoá kho bạc, xây dựng mô hình kho bạc điện tử, kho bạc “3 không”.

PV: Để tiếp tục có những đóng góp lớn cho lộ trình xây dựng phát triển TP. Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, thân thiện… trong năm 2021 và những năm tiếp theo, KBNN thành phố sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Hoàng Hải: Ổn định hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính ngân sách, tiếp tục hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin của KBNN điện tử và kho bạc số luôn là mục tiêu quan trọng đối với của KBNN TP. Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Nhiệm vụ trước mắt KBNN thành phố sẽ ưu tiên triển khai các đề án hiện đại hóa công nghệ thông tin trong hệ thống KBNN như: nâng cấp hoàn thiện các chương trình ứng dụng phục vụ công tác phối hợp thu NSNN; thực hiện đúng lộ trình đề án dịch vụ công trực tuyến. Cùng với đó là triển khai hiệu quả các thủ tục hành chính được KBNN cung cấp qua DVCTT mức độ 4 đến đơn vị sử dụng ngân sách.

Đặc biệt, KBNN thành phố chú trọng đẩy mạnh chương trình cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi NSNN; nâng cấp chương trình quản lý, kiểm soát chi đầu tư, đáp ứng yêu cầu về quản lý, kiểm soát chứng từ chi đầu tư qua KBNN; mở rộng hệ thống Thông tin Quản lý ngân sách và kho bạc... triển khai tổng thể lộ trình hệ thống công nghệ thông tin của KBNN điện tử và kho bạc số.

Trong lộ trình lâu dài, KBNN thành phố tiếp tục nghiên cứu, nắm vững kế hoạch xây dựng TP. Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh, chủ động chuẩn bị nguồn lực, phương án, sẵn sàng phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao. Triển khai chiến lược phát triển Kho bạc giai đoạn 2021 - 2030 theo chỉ đạo của KBNN. Theo dõi chặt chẽ dự toán thu NSNN được giao trên địa bàn, tập trung nguồn thu NSNN kịp thời, chính xác; tiếp tục mở rộng phối hợp thu với ngân hàng thương mại được KBNN ủy nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức người dân nộp thuế.

Gia Cư (thực hiện)