Theo số liệu từ Sở GDCK Hà Nội, tháng 7/2021, thị trường UPCoM đón nhận thêm 9 doanh nghiệp đăng ký giao dịch (ĐKGD) mới và chấp thuận huỷ ĐKGD đối với 11 doanh nghiệp. Tổng số doanh nghiệp ĐKGD đạt 902 doanh nghiệp, với tổng khối lượng ĐKGD đạt xấp xỉ 38,8 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị ĐKGD đạt 387,9 nghìn tỷ đồng.

Chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại thời điểm cuối tháng 7 đạt 86,93 điểm, giảm 3,7% so với tháng trước. Giá trị vốn hóa thị trường giảm 1,9%, đạt xấp xỉ 1.128 tỷ đồng.

UPCOM
Diễn biến chỉ số UPCoM-Index và khối lượng giao dịch trong tháng 7/2021.

Toàn thị trường có hơn 1,6 tỷ cổ phiếu được giao dịch, giảm 31,2% so với tháng 6, tương ứng giá trị giao dịch 26,9 nghìn tỷ đồng, giảm 36,9%. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 73 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch đạt hơn 1,2 nghìn tỷ đồng/phiên. Trong đó, phiên có khối lượng giao dịch cao nhất đạt 137,8 triệu cổ phiếu được ghi nhận vào ngày 2/7 và cũng tại phiên giao dịch này, giá trị giao dịch đạt cao nhất tháng với 1,9 nghìn tỷ đồng.

Cổ phiếu được quan tâm nhất trên thị trường UPCoM trong tháng 7/2021 là cổ phiếu BSR, với khối lượng giao dịch gần 320 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 20% toàn thị trường. Tiếp theo là HHV với 121,4 triệu cổ phiếu; VGT với 79 triệu cổ phiếu; BVB với 74,2 triệu cổ phiếu; và ABB với 63,8 triệu cổ phiếu được giao dịch.

Trong tháng 7, khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đạt 32 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch gần 1,3 nghìn tỷ đồng, trong đó giá trị mua vào đạt 688,3 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt 621,7 tỷ đồng. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng hơn 66 tỷ đồng trong tháng và tổng cộng mua ròng 365 tỷ đồng tính từ đầu năm đến hết tháng 7.

Cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài giao dịch nhiều nhất tháng 7 là VEA của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP với khối lượng mua và bán lần lượt là 4,4 triệu và 5 triệu cổ phiếu. Các mã cổ phiếu khác được nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất trong tháng bao gồm QNS (2,2 triệu cổ phiếu), ACV (2 triệu cổ phiếu), VTP (1,3 triệu cổ phiếu), CTR (480 nghìn cổ phiếu); các mã cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất: QNS (3,4 triệu cổ phiếu), HIG (3,2 triệu cổ phiếu), PGV (2 triệu cổ phiếu), ACV (730 nghìn cổ phiếu)./.

Thái Duy