Cũng theo Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, tháng 3/2014, Cục đã chủ trì ký kết 6 Hiệp định vay vốn JICA đợt 2 tài khóa 2013 với tổng trị giá là 1.100 triệu USD.

Trị giá giải ngân trong tháng 3/2014 là 518,41 triệu USD, lũy kế đến hết tháng 3/2014 là 1.164,86 triệu USD.

Việc giải ngân được thực hiện kịp thời, đúng theo các quy định của các hiệp định vay, hợp đồng uỷ quyền cho vay lại đã ký.

Tổng trị giá trả nợ trong tháng 3/2014 là 225,33 triệu USD, tương đương với gần 4.740 tỷ đồng, trong đó nợ cho vay lại là 83 triệu USD tương đương với 1.750 tỷ đồng. Luỹ kế đến tháng 3/2014 là 494,75 triệu USD, tương đương với 10.407 tỷ đồng, trong đó nợ cho vay lại là 192,68 triệu USD tương đương với 4.053 tỷ đồng./.

H.TR