Trước đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo (tại công văn số 8083/VPCP – KTTH) đồng ý gia hạn nộp thuế GTGT đối với thiết bị nhập khẩu thuộc dự án "Ứng dụng điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc ở Việt Nam”.

Bên cạnh đó, Ủy ban Dân tộc cũng đã hoàn tất các thủ tục thanh toán toàn bộ số tiền thuế GTGT thiết bị nhập khẩu của dự án.

Chính vì vậy, Bộ Tài chính đồng ý với đề nghị của Ủy ban Dân tộc được gia hạn nộp thuế GTGT đến khi dự án được bổ sung vốn đối ứng.

Được biết, dự án được triển khai tại 70 xã đặc biệt khó khăn trên cả nước, với tổng cộng 420 công trình (mỗi xã 6 công trình). Dự án hoàn toàn theo đúng công trình, các thủ tục tài chính, thanh quyết toán cho các đơn vị, nhà thầu đều đảm bảo đúng quy định của pháp luật,.../.

Khánh Huyền