Nguyen Van Ninh

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Dự kiến hoàn thành 90% kế hoạch cổ phần hóa

Báo cáo tại hội nghị, ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó ban thường trực Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN cho biết, tính từ đầu năm tới ngày 10/11/2015, cả nước đã có 175 DN được sắp xếp. Trong đó, 159 DN đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa; 16 DN thực hiện sắp xếp theo các hình thức khác như bán, sáp nhập, giải thể, chuyển thành công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Còn tính từ năm đầu thực hiện kế hoạch (2011) tới nay, cả nước đã sắp xếp được 471 DN, trong đó cổ phần hóa được 408 DN, bằng 79,37% tổng số DN phải cổ phần hóa và sắp xếp theo các hình thức khác được 63 DN.

Cũng theo ông Lê Mạnh Hà, nếu các bộ ngành, địa phương, DN sát sao, quyết liệt trong

chỉ đạo và triển khai thực hiện phương án sắp xếp, cổ phần hóa đã được phê duyệt, dự kiến năm 2015 sẽ cổ phần hóa được khoảng 201 DN. Như vậy, số DN cổ phần hóa giai đoạn 2011 - 2015 sẽ là 459 DN, đạt 90% kế hoạch. Trong đó riêng hai năm 2014 - 2015, cả nước đã cổ phần hóa được 353 DN.

Đối với thoái vốn Nhà nước, trong 10 tháng đầu năm nay, cả nước thoái được 9.152,2 tỷ đồng, thu về 13.767,5 tỷ đồng, bằng 1,5 lần giá trị sổ sách. Trong đó, các lĩnh vực bất động sản, bảo hiểm, chứng khoán, tài chính, ngân hàng là 4.418,2 tỷ đồng, thu về 4.956,3 tỷ đồng; bán phần vốn Nhà nước không cần nắm giữ tại các DN khác là 4.734,1 tỷ đồng, thu về 8.811,4 tỷ đồng.

Lũy kế từ năm 2012 đến 28/10/2015, cả nước thoái được 16.450 tỷ đồng, thu về 22.870 tỷ đồng. Trong đó, các lĩnh vực bất động sản, bảo hiểm, chứng khoán, tài chính, ngân hàng là 8.704 tỷ đồng trên tổng số 23.325 tỷ đồng phải thoái tại 5 lĩnh vực nêu trên, bằng 37% kế hoạch, thu về 9.540 tỷ đồng; bán phần vốn Nhà nước không cần nắm giữ tại các DN khác là 7.746 tỷ đồng, thu về 13.330 tỷ đồng.

Còn theo báo cáo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đến hết ngày 20/10/2015 có 93 DN cổ phần hóa bán đấu giá cổ phần lần đầu (IPO) ra công chúng tại sở giao dịch chứng khoán và các công ty chứng khoán. Số cổ phiếu bán được là 318.595.743 cổ phiếu, trị giá 4.683,8 tỷ đồng, đạt 38% tổng số lượng cổ phần chào bán. Trong tổng số 93 DN IPO có 55 DN bán đạt trên 90% tổng số cổ phần chào bán.

Về cơ bản, theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển DN, tiến độ thực hiện tái cơ cấu DNNN đã được đẩy nhanh, nhưng số lượng DN phải hoàn thành cổ phần hóa trong 2 tháng cuối năm vẫn còn khoảng 20% kế hoạch 2011 - 2015. Số vốn các tập đoàn, tổng công ty còn phải thoái khỏi các lĩnh vực: Bất động sản, bảo hiểm, chứng khoán, tài chính, ngân hàng từ nay đến cuối năm vẫn còn khoảng 60% tổng số vốn phải thoái.

Không để thất thoát vốn nhà nước

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng, quá trình tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2011 - 2015 chủ yếu dồn vào thực hiện trong hai năm 2014 - 2015. Trong giai đoạn này, các cơ chế chính sách đã được xây dựng hết sức khẩn trương quyết liệt, các văn bản trực tiếp liên quan đến hoạt động tái cơ cấu cơ bản đã được hoàn thiện, sửa đổi và bổ sung. Gần đây nhất, Nghị định sửa đổi Nghị định 59/2011/NĐ-CP vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Theo Phó Thủ tướng, nếu nhìn vào số lượng, kết quả tái cơ cấu có thể đạt được trên 90% tổng số DN cần phải sắp xếp, cổ phần hóa. Tuy nhiên qua các ý kiến tại hội nghị cho thấy, một số bộ, ngành, địa phương thực hiện còn chậm, lúng túng, kể cả trong việc xây dựng chính sách.

Trong số 10% DN dự kiến còn lại của giai đoạn 2011 – 2015, có khoảng 80 DN đã công bố nhưng chưa xác định giá trị DN, Phó Thủ tướng yêu cầu phải khẩn trương hoàn thành để có thể đưa vào thực hiện đầu năm 2016, số còn lại sẽ tiếp tục triển khai.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, phân loại DNNN theo các tiêu chí, danh mục được quy định tại Quyết định số 37 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với các địa phương có nhiều DN, công ty hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm trường cần căn cứ vào các hướng dẫn của Trung ương để chủ động xây dựng kế hoạch sắp xếp, đổi mới trong năm tới.

Về thoái vốn ngoài ngành, theo Phó Thủ tướng, có thể nói đến giờ phút này đã đạt yêu cầu. Phó Thủ tướng lý giải, Chính phủ đã thảo luận và Thủ tướng đã có ý kiến là thoái vốn phải có trật tự. Việc đầu tư ngoài ngành nếu theo quy định pháp luật và chủ trương của Đảng và Nhà nước là không sai. Tuy nhiên, nên làm tốt nhiệm vụ chính rồi mới làm nhiệm vụ phụ, nhưng thực tế có nơi “chính làm chưa tốt đã chuyển sang phụ”.

“Thoái thì phải có lộ trình, không thể để thất thoát vốn nhà nước. Những khoản vốn nào đầu tư vào các DN mà càng để càng lỗ không thể xử lý được thì phải bán càng nhanh càng tốt. Có DN để tái cơ cấu lại rồi bán thì không mất vốn, thậm chí còn thu lợi cao hơn, thì không nhất thiết phải thoái bằng mọi giá”, Phó Thủ tướng nói.

N.P