xk

DN xuất khẩu thủy sản vào Úc cần chú ý các quy định về ATTP, đóng gói. Ảnh: TL

Theo đó, Thương vụ Việt Nam tại Úc cho biết, đầu tiên DN phải tìm hiểu và nắm được các luật và qui định nhập khẩu vì Chính phủ Úc có một số luật buộc DN phải tuân thủ khi nhập khẩu hàng hoá vào Úc.

Thứ hai, DN phải kiểm tra hàng hoá có cần phải xin giấy phép nhập khẩu. Thông thường, DN nhập khẩu hàng hoá vào Úc không cần giấy phép nhập khẩu. Tuy nhiên, đối với một số mặt hàng nhất định, DN cần xin giấy phép.

Thương vụ Việt Nam tại Úc nhấn mạnh: Một số loại hàng hoá bị cấm hoặc hạn chế nhập khẩu, nhưng chủ yếu là các mặt hàng như hoá chất nguy hiểm, dược phẩm, ma tuý, một số loại thực phẩm nhất định, vũ khí, thuốc lá, và một số loại vật liệu sinh học. Bên cạnh đó, khi nhập khẩu hàng hoá, DN cũng cần hiểu các qui tắc xuất xứ để tận dụng các ưu đãi nếu có.

Thứ ba, DN cần kiểm tra xem hàng hoá có phải kiểm dịch. Nếu nhập khẩu thực vật, động vật, khoáng sản và các sản phẩm dùng cho con người thì phải kiểm dịch và xử lý côn trùng hoặc các yếu tố sinh học khác.

Thứ tư, DN phải kiểm tra các loại phí và thuế phải nộp, ví như phí xử lý hàng hoá, thông thường, hải quan sẽ thu phí xử lý hàng hoá dưới 200 AUD. Thuế hàng hoá và dịch vụ (GST): GST được tính bằng 10% tổng giá trị của hàng hoá, cộng với thuế nhập khẩu, cộng với phí bảo hiểm và vận chuyển đến Úc.

Thuế nhập khẩu: Thuế nhập khẩu được tính dựa trên phần trăm giá hàng hoá. Thuế nhập khẩu vào khoảng 0 - 10% nhưng chủ yếu 5%. Thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng cho đồ uống có cồn, thuốc lá và xăng dầu.

Thứ năm, DN chú ý tận dụng các ưu đãi thuế. Một số loại hàng hoá được ưu đãi thuế (giảm thuế). Thêm vào đó, DN phải tìm hiểu cặn kẽ về các hiệp định thương mại tự do (FTA). Úc tham gia một số FTA nhằm xoá bỏ các rào cản thương mại quốc tế và giảm chi phí nhập khẩu.

Tiếp đó, DN tìm hiểu các chi phí khác như: Chi phí vận chuyển quốc tế và nội địa; phí xử lý hàng hoá tại cảng; phí bảo hiểm...

Cuối cùng, DN phải đảm bảo hàng hoá được dán nhãn chính xác. Hàng hoá nhập khẩu phải dán nhãn phù hợp, gồm ít nhất các thông tin về nước sản xuất và xuất xứ, miêu tả chính xác về hàng hoá, địa chỉ người xuất khẩu và người nhập khẩu. Nhãn phải được viết bằng tiếng Anh, gắn liền với hàng hoá, ở vị trí dễ nhận biết và dễ đọc.../.

Tố Uyên