Kiến nghị tháo gỡ vướng mắc gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
Ảnh : Minh họa

Theo thống kê, TP. Hồ Chí Minh hiện có gần 1,2 triệu người lao động trên địa bàn có nhu cầu nhận hỗ trợ tiền thuê nhà trọ, với tổng kinh phí dự kiến gần 2.100 tỷ đồng. Trong đó, hơn 987.000 người lao động đang làm việc và hơn 205.000 người quay lại thị trường lao động.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh cho biết, quá trình triển khai thực hiện quyết định trên, thành phố đang gặp phải một số khó khăn nhất định.

Cụ thể, liên quan khái niệm "người sử dụng lao động", Quyết định 08 quy định "người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh có thuê mướn, sử dụng lao động làm theo thỏa thuận".

Điều này có thể hiểu là chỉ có doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh mới đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Còn lại, với các loại hình như văn phòng đại diện; cơ quan, tổ chức được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập; các tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật; hội, hiệp hội doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật... thì người lao động không thuộc đối tượng hỗ trợ?

Về đối tượng và điều kiện thụ hưởng, theo Quyết định 08, người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà phải đang tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ.

Tuy nhiên, đối chiếu quy định thì một số trường hợp đang hưởng trợ cấp BHXH, không phải đóng BHXH, gồm cả người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản, người lao động nghỉ việc hưởng hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

Quyết định 08 cũng nêu, đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp thì doanh nghiệp có thể đề nghị BHXH xác nhận gộp 2 tháng, hoặc 3 tháng. Còn với người lao động quay trở lại thị trường lao động thì không có quy định xác nhận gộp. Vậy trường hợp này doanh nghiệp phải đề nghị hỗ trợ theo từng tháng, hay được thực hiện gộp nhiều tháng?

Quyết định 08 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/3/2022, nhưng người lao động có thời gian thuê trọ từ ngày 1/2/2022 thuộc đối tượng được hỗ trợ. Vậy người lao động có được hỗ trợ cho thời gian trước khi Quyết định 08 có hiệu lực không (tháng 2 và 3/2022)?

Ngoài ra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh cũng kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có quy định cụ thể trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí của UBND thì doanh nghiệp phải chi ngay cho người lao động, tránh tình trạng doanh nghiệp lưu giữ tiền hỗ trợ để sử dụng cho mục đích khác, dẫn đến chậm chi trả cho người lao động. Đồng thời, sở đề nghị nên có hướng dẫn xử lý trong trường hợp doanh nghiệp có hành vi chậm chi trả cho người lao động./.